paintbox

VÅR TEKNOLOGI

IR gasskatalytisk tørking: Tids- og energisparing, respekt for miljøet, spesialkonstruerte løsninger og resultater av høy kvalitet.


Innføringen av gasskatalytisk tørking i markedet for karosserireparasjoner har revolusjonert bransjen. Det er faktisk ikke lenger nødvendig å varme hundrevis av kubikkmeter luft bare for å tørke et lag med lakk.

GTD katalytiske systemer frigjør vanndamp og karbondioksid under flammeløs forbrenning, de produserer ikke CO (karbonmonoksid) og NOx (nitrogenoksider). Videre reduserer de VOC (Volatile Organic Compounds, eller løsemiddeldamp) og bidrar til reduksjon av giftige utslipp på globalt nivå. Anvendelsen av en proprietær, platinabasert katalysator gjør forbrenningen maksimalt miljøvennlig.


Spektrumbølgen trenger direkte inn i molekylet til et hvilket som helst malingsprodukt, og skaper tverrbinding på få minutter. Den katalytiske, kjemiske reaksjonen skjer totalt flammefritt, som en spontan forbrenning med minimalt CO2-utslipp. Dette betyr full HMS-sikkerhet, selv om panelet ved et uhell skulle komme i kontakt med væsker eller løsemidler som ofte brukes i verkstedet.

Systemet fører metan eller propan gjennom en edelmetallkatalysator, som deretter skiller karbon- og hydrogenatomer for å skape energi. Denne energien føres deretter gjennom fronten av katalysatoren der den blandes med oksygen; oksygenet kombineres med karbonmolekyler for å skape CO2 og med hydrogen for å lage H2O. Sluttresultatet er infrarød energi som sendes ut av enheten.

GTD-katalysatoren er et varmepanel av diffusjonstype som opererer på en kjemisk oksidasjonsreduksjonsprosess som, i nærvær av platina og oksygen, reduserer metan- eller propangassen til fuktighet og CO2, og produserer IR-energi fra denne reaksjonen. Den katalytiske reaksjonen krever at katalysatoren har en temperatur på 90°C.


Dette oppnås via et elektrisk forvarmingselement som aktiveres i circa 12 minutter. Gassen kommer inn i varmepanelet og blir jevnt spredt gjennom et plenumkammer i varmeren. Gassen fordeles deretter i den varme katalysatoren, der den reagerer med platina i kombinasjon med luft. Det er ingen flamme ved reaksjonen med gass. Slik sett er disse panelene godkjent for oppvarming i eksplosjonsfarlige områder.


Fase 1
Strålingspanelene er laget av edle metaller med høy ytelse og lang levetid. De forvarmes elektrisk i veldig kort tid.

Fase 2
Den injiserte gassen kommer i kontakt med den katalytiske massen og oksyderer, og øker derved temperaturen på panelene og forårsaker en intens utslipp av infrarøde stråler med mellombølge.

FORDELER

  • Perfekt tørkeresultat, jevnt på alle overflater og med alle lakktyper
  • Enkel å bruke
  • 70% mindre energiforbruk
  • 50% reduksjon i leveringstid
  • Utslipp
  • Maksimal sikkerhet
  • Fleksible løsninger
  • Produktlevetid

Top